So Sánh Giữa In Ống Đồng Và In Flexo

In ống đồng là gì?

In ống đồng là một kỹ thuật in intaglio.Intaglio đề cập đến một kỹ thuật in trong đó mực được đặt trên các phần lõm của hình thức in dự định.Trong phương pháp này, một hình trụ khắc với các ô nơi đặt mực được sử dụng.Khi bắt đầu quá trình, các xi lanh được ấn tượng với hình ảnh dự định.Quá trình tương tự cũng được sử dụng trong in quay.Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra các hình ảnh có tông màu liên tục.Thiết bị in ống đồng có năm bộ phận chính: xi lanh, đài phun mực, lưỡi bác sĩ, con lăn lấy dấu và máy sấy.

Ở Brazil, phần lớn kỹ thuật làin flexo.

In flexo là gì?

In flexo là một kỹ thuật in phù điêu thường được gọi là phiên bản hiện đại của in letterpress.Trong phương pháp này, mực được chuyển đến bề mặt từ một tấm in nâng lên.Mực khô nhanh được sử dụng và quy trình có thể bao gồm nhiều loại chất nền?

In flexo là một kỹ thuật in phù điêu thường được gọi là phiên bản hiện đại của in letterpress.Trong phương pháp này, mực được chuyển đến bề mặt từ một tấm in nâng lên.Mực khô nhanh được sử dụng và quá trình này có thể bao gồm nhiều loại chất nền.

Điểm giống nhau giữa in ống đồng và in flexo

Cả hai kỹ thuật đều tạo ra chất lượng in cao.In ống đồng được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm có lớp mực tốt hơn và chất lượng ổn định.In ống đồng cũng sản xuất in Flexo được biết đến để tạo ra các bản in hoàn hảo.

Sự khác nhau giữa công nghệ in ống đồng và in flexo

Ống đồng là kỹ thuật in tốc độ cao duy nhất có thể in bằngđộ phức tạp cao.Ngược lại, flexo được sử dụng cho các bản in đơn giản hơn và ít phức tạp hơn.

Một điểm khác biệt đáng kể nữa là in flexokhông tạo ra lượng cường độ màumà in ống đồng làm.In ống đồng sử dụng con lăn ấn tượng,giúp đảm bảo màu sắc sống động.

Tin tức

Thời gian đăng: 04-04-2023